Tuyển dụng 289 việc làm tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 289 việc làm tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 8
Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
71. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Hàng Hải Việt Phong
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
72. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
73. Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
74. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
75. Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
76. KỸ Sư Tự Động Hóa Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
77. Nhân Viên Kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
78. Nhân Viên Kiểm Định Chất Lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
79. Quản Đốc Phân Xưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
80. Tổ Trưởng Sản Xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
81. Nhân Viên Lái Xe Nâng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
82. Nhân Viên Kế Toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM HUY
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
83. Bếp Trưởng Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
86. Quản Lý Chi Nhánh (Branch Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn UHMGROUP
87. Bếp Phó (Sous Chef) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn UHMGROUP
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Pantos Logistic Việt Nam
88. Quản Lý Thông Quan (Custom Clearance Manager) Pantos Logistic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh
89. Nhân Viên Mua Hàng Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat