Tuyển dụng 354 việc làm tại Hải Phòng trong tháng 12/2019 - Trang 8

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Estelle Việt Nam
71. Công Nhân Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Estelle Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Estelle Việt Nam
72. Cửa Hàng Trưởng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Estelle Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Instanta Việt Nam
73. Export Sales Staff Công ty TNHH Instanta Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng
74. Nhân Viên IT Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng
75. Nhân Viên QA/QC (QA/QC Staff) Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng
76. Nhân Viên An Toàn (EESH) Công ty TNHH Điện tử Dong Yang Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Gmax
77. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Gmax
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Gmax
78. Nhân Viên Kế Toán Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Gmax
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
79. Công Nhân Sản Xuất CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
80. Nhân Viên Thu Ngân Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
81. Nhân Viên Quầy Thực Phẩm (Quầy Chế Biến, Rau Quả, Bánh Mì) Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
82. Nhân Viên An Ninh Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Instanta Việt Nam
83. C# Developer Công ty TNHH Instanta Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần giống cầm Lượng Huệ
84. Chuyên Viên Nhân Sự Công ty cổ phần giống cầm Lượng Huệ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần giống cầm Lượng Huệ
85. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần giống cầm Lượng Huệ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
86. Nhân Viên Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm (PLI) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
87. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Đầu Vào (IQC) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
88. Nhân Viên Thiết Bị Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
89. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
90. Nhân Viên Hành Chính Xưởng Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat