Tuyển dụng 354 việc làm tại Hải Phòng trong tháng 12/2019 - Trang 13

Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Kiểm Toán Anh
121. Trợ Lý Kế Toán Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Kiểm Toán Anh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mercure Hải Phòng
122. Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng (Assistant Restaurant Manager) Mercure Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mercure Hải Phòng
123. Security Officer (Nhân Viên An Ninh) Mercure Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mercure Hải Phòng
124. Quản Lý Nhà Hàng (Restaurant Manager) Mercure Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mercure Hải Phòng
125. Nhân Viên Bộ Phận Ẩm Thực (F&B Attendant) Mercure Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH G Food
126. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH G Food
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH G Food
127. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH G Food
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Flat (Việt Nam)
128. Điện Tự Động Hóa Công ty TNHH Flat (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Flat (Việt Nam)
129. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty TNHH Flat (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Flat (Việt Nam)
130. Chủ Quản Nhân Sự Công ty TNHH Flat (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đức Anh
131. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Đức Anh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đức Anh
132. Nhân Viên Qa/Qc Công Ty TNHH Đức Anh
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
133. Nhân Viên Vận Hành Máy CNC Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
134. Nhân Viên Văn Phòng Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
135. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
136. Nhân Viên Thiết Kế Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
137. Công Nhân Sản Xuất Công ty Cổ phần Bao Bì Hoàng Hải Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
138. Phó Phòng Sales - Marketing Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
139. Nhân Viên Nội Dung (Content) Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Quốc tế Delta
140. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Quốc tế Delta
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat