Tuyển dụng 349 việc làm tại Đồng Nai trong tháng 04/2020 - Trang 8

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
71. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Dự Án Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
72. Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
73. Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  35 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
74. Sales Admin Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
75. Chuyên Viên Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
76. [HCM] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Hợp Tác Ngân Hàng SCB Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
77. Nhân Viên Kho Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
78. Kỹ Sư Nông Học Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
 Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
79. Phiên Dịch Tiếng Hoa Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
80. Kỹ Sư Bóc Tách Bản Vẽ Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
81. Trưởng Phòng Qa & QC/ Qa & QC Manager Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
82. Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager) Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
83. Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng (Merchandiser) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
84. Giám Sát WH (WH Supervisor) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
85. Trường Nhóm Đóng Gói (Packing Team Leader) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
86. Giám Sát Thêu (Supervisor Embroidery) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
87. Nhân Viên Trách Nhiệm Xã Hội (Compliance Staff - HR Staff) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
88. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
89. Nhân Viên Sinh Quản Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
90. Nhân Viên Nhân Sự Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat