Tuyển dụng 388 việc làm tại Đồng Nai trong tháng 03/2020 - Trang 14

Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
131. Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
132. Nhân Viên Cơ Điện Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khang Thành
133. Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất Công ty TNHH Khang Thành
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Khang Thành
134. Trợ Lý Tiếng Hoa Công ty TNHH Khang Thành
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
135. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai
136. Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
137. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
138. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kuo Yuen Việt Nam
139. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Kuo Yuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kuo Yuen Việt Nam
140. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Kuo Yuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Beegreen
141. Nhân Viên Bếp Ăn Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
142. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
143. Nhân Viên Kế Toán (Accountant) Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Beegreen
144. Nhân Viên Thiết Kế Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Beegreen
145. Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Beegreen
146. Kế Toán Trưởng Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
147. Trưởng Phòng Kiểm Tra Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
148. Nhân Viên Cơ Khí Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
149. Kế Toán Viên Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
150. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat