Tuyển dụng 299 việc làm tại Đồng Nai trong tháng 04/2020 - Trang 12

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
111. [KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
112. Biên Hòa - Nhân Viên Dịch Vụ Hậu Mãi (After Sale) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
113. [Đồng Nai] Giám Đốc Nhân Sự Kiêm Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  26 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
114. [Đồng Nai] HR - Ga Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  26 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
115. [Đồng Nai] HR - Ga Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
116. Lập Trình Viên IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
117. [Nhơn Trạch, Đồng Nai] Japanese Translator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/06/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
118. [Đồng Nai] Thông Phiên Dịch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat