Tuyển dụng 299 việc làm tại Đồng Nai trong tháng 02/2020 - Trang 10

Công ty TNHH Cao Phong
91. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cao Phong
92. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP TMDV Suất Ăn Và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt (VstarC)
93. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty CP TMDV Suất Ăn Và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt (VstarC)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty CP TMDV Suất Ăn Và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt (VstarC)
94. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty CP TMDV Suất Ăn Và Vệ Sinh Công Nghiệp Sao Việt (VstarC)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty CP Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm
95. Nhân Viên Lái Xe Công ty CP Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm
96. Nhân Viên Tiện - Hàn - Điện Công ty CP Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
EPE Packaging
97. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
EPE Packaging
98. Kế Toán Kho EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
EPE Packaging
99. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Chief Officer) EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 27 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
100. Nhân Viên Nấu Ăn Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH City Focus Lighting
101. Quản Lý Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH City Focus Lighting
102. Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Ép Nhựa Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH City Focus Lighting
103. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
ONP Viet Nam, LLC
104. Nhân Viên Điều Phối Kho (Warehouse Coordinator) ONP Viet Nam, LLC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ONP Viet Nam, LLC
105. Chuyên Viên Quản Trị Nhân Sự (HR Executive) ONP Viet Nam, LLC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ONP Viet Nam, LLC
106. Thợ Điện (Electrician) ONP Viet Nam, LLC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ONP Viet Nam, LLC
107. Nhân Viên Vận Hành Lái Xe Nâng ONP Viet Nam, LLC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ONP Viet Nam, LLC
108. Quản Lý Bảo Trì (Maintenance Manager) ONP Viet Nam, LLC
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
109. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
110. Giám Sát Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat