Tuyển dụng 695 việc làm tại Đà Nẵng trong tháng 06/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 695 việc làm tại Đà Nẵng trong tháng 06/2019 - Trang 6
Da Nang Riverside Hotel
51. Kiếm Toán Ca Tối (Night Auditor) Da Nang Riverside Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Da Nang Riverside Hotel
52. Giám Đốc Ẩm Thực Da Nang Riverside Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Da Nang Riverside Hotel
53. Lái Xe Bằng D Da Nang Riverside Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Da Nang Riverside Hotel
54. Nhân Viên Phục Vụ (Waiter / Waitress) Da Nang Riverside Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
HTP Pharma
55. Quản Lý Kinh Doanh (Asm) - Miền Trung - Tây Nguyên HTP Pharma
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
TMS Hotel Danang Beach
56. Giám Sát Tiền Sảnh (Front Office Supervisor) TMS Hotel Danang Beach
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
TMS Hotel Danang Beach
57. Lễ Tân Spa (Spa Receptionist ) TMS Hotel Danang Beach
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
TMS Hotel Danang Beach
58. Nhân Viên An Ninh (Security Officer) TMS Hotel Danang Beach
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
TMS Hotel Danang Beach
59. Nhân Viên Nhà Hàng (F&B Attendant) TMS Hotel Danang Beach
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
TMS Hotel Danang Beach
60. Nhân Viên Buồng Phòng (Room Attendant) TMS Hotel Danang Beach
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
HAIAN Beach Hotel & Spa
61. Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật HAIAN Beach Hotel & Spa
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
HAIAN Beach Hotel & Spa
62. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa HAIAN Beach Hotel & Spa
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH CitySmart Company
63. Bảo Vệ Trường Mầm Non Công ty TNHH CitySmart Company
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH CitySmart Company
64. Tạp Vụ Trường Mầm Non Công ty TNHH CitySmart Company
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Eurowindow
65. Công Nhân Lắp Đặt Công ty Cổ phần Eurowindow
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Eurowindow
66. Nhân Viên IT Công ty Cổ phần Eurowindow
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Eurowindow
67. Nhân Viên Marketing Công ty Cổ phần Eurowindow
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Eurowindow
68. Thủ Kho Công Trình Công ty Cổ phần Eurowindow
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Eurowindow
69. Chỉ Huy Trưởng Công ty Cổ phần Eurowindow
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Eurowindow
70. Công Nhân Lắp Đặt Công ty Cổ phần Eurowindow
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat