Tuyển dụng 298 việc làm toàn thời gian tại Cần Thơ trong tháng 02/2020 - Trang 11

Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
105. Thủ Kho Quản Lý Xuất Nhập Hàng Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
106. Phụ Kho Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
107. Tài Xế Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
108. Giao Nhận Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
109. Kế Toán Admin Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
110. Kế Toán Công Nợ Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Mặt Trời Cần Thơ
111. Chuyên Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Mặt Trời Cần Thơ
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Mặt Trời Cần Thơ
112. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Mặt Trời Cần Thơ
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Mặt Trời Cần Thơ
113. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Mặt Trời Cần Thơ
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Quang Hưng
114. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kim Quang Hưng
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển SC HOlDING
115. Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Cao Cấp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển SC HOlDING
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH XD TM Tài Hưng
116. Nhân Viên Bán Hàng + Hành Chính Văn Phòng Công Ty TNHH XD TM Tài Hưng
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TMDV Và Du Lịch HT Travel
117. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH TMDV Và Du Lịch HT Travel
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
118. Trưởng Phòng Kinh Doanh VP Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
119. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đại Danh
120. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Đại Danh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat