Tuyển dụng 117 việc làm toàn thời gian tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 01/2020 - Trang 3

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. [Bà Rịa - Vũng Tàu] Admin Asisstant Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Malibu Hotel
22. Nhân Viên Phục Vụ Malibu Hotel
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
23. Kỹ Sư Trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
24. Chỉ Huy Trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
25. Kỹ Sư Hiện Trường Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần May Vũng Tàu
26. Cán Bộ Quản Lý Sản Xuất Công Ty Cổ Phần May Vũng Tàu
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
27. Thủ Kho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
28. Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
29. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
30. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
31. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
32. Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y - Thủy Sản Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
33. Nhân Viên Pha Chế Dược Phẩm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
34. Nhân Viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sapporo Việt Nam
35. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Sapporo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. [Bà Rịa - Vũng Tàu] Nhân Viên Thu Mua (Sales & Purchasing Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
37. [Bà Rịa - Vũng Tàu] Trợ Lý Tiếng Nhật Phòng Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  19 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
38. Sales & Purchasing Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. [BRVT] Sales And Purchasing Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CPHH Vedan Việt Nam
40. Lao động phổ thông Công ty CPHH Vedan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat