Tuyển dụng 8 việc làm Spc trong tháng 12/2019

Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân
1. Kế Toán Bán Hàng Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân
2. Nhân Viên Giao Hàng Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân
3. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ AZ
4. Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Ván, Sàn Nhựa SPC Giả Gỗ Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ AZ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn
5. Bác Sĩ Cây Trồng Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn
6. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn
7. Nhân Viên Pháp Chế Theo Dõi Khách Hàng Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn
8. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat