Tuyển dụng 2 việc làm Sonacons trong tháng 04/2020

 Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
1. Giám Sát Kỹ Thuật Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
2. Phiên Dịch Tiếng Hoa Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat