Tuyển dụng 6 việc làm Son Ha trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Gia Dụng Sơn Hà Bắc Ninh
1. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Gia Dụng Sơn Hà Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Gia Dụng Sơn Hà Bắc Ninh
2. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Gia Dụng Sơn Hà Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Nam Trường Sơn Hà Nội
3. Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Công ty Cổ phần Nam Trường Sơn Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nhà Hàng Lân Uy Sơn Hà
4. Phụ Bếp Công Ty TNHH Nhà Hàng Lân Uy Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nhà Hàng Lân Uy Sơn Hà
5. Nhân Viên Pha Chế Công Ty TNHH Nhà Hàng Lân Uy Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nhà Hàng Lân Uy Sơn Hà
6. Thu Ngân Nhà Hàng Công Ty TNHH Nhà Hàng Lân Uy Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat