Tuyển dụng 8 việc làm Shiogai Seiki Viet Nam toàn thời gian trong tháng 04/2020

Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
1. Thợ Sơn Cơ Khí Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
2. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
3. Nhân Viên Hàn Tig Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
4. Trưởng Phòng Kiểm Tra Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
5. Nhân Viên Kiểm Tra (Qc/Qa) Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
6. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
7. Nhân Viên Vận Hành Máy (Mài Tròn/ Mài Phẳng) Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
8. Nhân Viên Đứng Máy Đột Dập Amada/ Máy Chấn Amada Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat