Tuyển dụng 23 việc làm Service Engineer toàn thời gian trong tháng 12/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Quận 12] Trưởng Phòng Dịch Vụ Mảng Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Service Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Service Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết bị 2H
4. Nhân Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật (Service Engineer) Công ty TNHH Thiết bị 2H
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nam
5. Kỹ Sư Dịch Vụ Kỹ Thuật (Service Engineer) Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Ba Đình, HN] Kỹ Sư Dịch Vụ (Service Engineer) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Service Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Quận 12] Service Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Service Manager ( Car Industry) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Service Manager (Mảng Xe Hơi) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Quận 12] Service Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
12. Up Service Engineer Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
INMS Co.,Ltd
13. Kĩ Sư Dịch Vụ Ap (Ap Service Engineer) INMS Co.,Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
14. Kỹ Sư Dịch Vụ (Field Service Engineer) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
15. Kỹ Sư Dịch Vụ (Service Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
16. Kỹ Sư Dịch Vụ Hiện Trường (Field Service Engineer) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
17. Kỹ Sư Ap (Ap Service Engineer) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
18. Nhân Viên Service Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
19. Kĩ Sư Hỗ Trợ Kĩ Thuật (Technical Supporter Engineer - Customer Service) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Hệ thống
20. Kỹ Sư Hỗ Trợ Dịch Vụ (Service Support Engineer) Công Ty TNHH Công Nghệ Và Hệ thống
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat