Tuyển dụng 108 việc làm Service Engineer trong tháng 02/2020 - Trang 7

Techtronic Industries
61. Kỹ Sư Trưởng (Principal Engineer) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
62. Kỹ Sư Điện (Electrical Engineer) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
63. Kỹ Sư Cơ Khí (Mechanical Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ EPI Việt Nam
64. Kỹ Sư Ứng Dụng (Applications Engineer) Công ty TNHH Công nghệ EPI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty GoQuo Việt Nam
65. Automation Test Engineer Công ty GoQuo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 33 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phần mềm TPS
66. Devops Engineer Công ty cổ phần phần mềm TPS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam
67. Kỹ Sư Thiết Kế (Detailing Engineer) Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
68. Kỹ Sư Điện Tử (Electronic Engineer) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat