Tuyển dụng 3 việc làm Service Engineer tại Quảng Nam trong tháng 02/2020

TUI BLUE Nam Hội An
1. Assistant Chief Engineer TUI BLUE Nam Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 The Pearl Hội An
2. Nhân Viên Lễ Tân (Guest Service Officer) The Pearl Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH CCI Việt Nam
3. Assistant Engineer Công ty TNHH CCI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat