Tuyển dụng 13 việc làm seiki trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 13 việc làm seiki trong tháng 07/2019
Seiki Innovations VietNam co., ltd
1. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Seiki Innovations VietNam co., ltd
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
2. Nhân Viên Bảo Trì Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
3. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
4. Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
5. Đầu Bếp Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
6. Nhân Viên Kho Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
7. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
8. Nhân Viên Hàn Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
9. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
10. Nhân Viên Kiểm Tra Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
11. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
12. Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
13. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  11 - 18 triệu VNĐ
Chat