Tuyển dụng 31 việc làm sei trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 31 việc làm sei trong tháng 09/2019
Koseikai Dental Clinic
1. Nhân Viên Kỹ Thuật Koseikai Dental Clinic
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Koseikai Dental Clinic
2. Nhân Viên Kế Toán - Kế Toán Tổng Hợp Koseikai Dental Clinic
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC MYTHO
3. Lao Động Phổ Thông CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC MYTHO
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  4 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Dynaseiki
4. Chuyên Viên Kinh Doanh Và Tiếp Thị (Sales & Marketing Executive) Công ty TNHH MTV Dynaseiki
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Dynaseiki
5. Quản Lý Bán Hàng (Sales Manager) Công ty TNHH MTV Dynaseiki
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Dynaseiki
6. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH MTV Dynaseiki
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
7. Nhân Viên Tuyển Dụng CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
8. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
9. Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
10. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
11. Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
12. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
13. Nhân Viên Bảo Trì Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
14. Nhân Viên Hàn Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Seikosha Việt Nam
15. Chuyên Viên Kinh Doanh (Sales Specialist) Công Ty TNHH Seikosha Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Seikosha Việt Nam
16. Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Công Ty TNHH Seikosha Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 23 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
17. Công Nhân Sản Xuất CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
18. Phó Phòng Sản Xuất CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
19. Nhân Viên IT Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
20. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Thang Máy & Điện Máy Nissei
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat