Tuyển dụng 195 việc làm Quản Lý Thu Mua trong tháng 12/2019 - Trang 6

Công Ty TNHH Sản Phẩm Ricoh Imaging (Việt Nam)
51. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Sản Phẩm Ricoh Imaging (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Tràng An
52. Nhân Viên Mua Hàng Trong Nước Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Tràng An
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
53. Chuyên Viên Mua Hàng Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Scansia Pacific
54. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Scansia Pacific
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
55. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
56. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
57. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hype Asia
58. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Hype Asia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật QTC
59. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Kỹ Thuật QTC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Fmart Việt Nam
60. Chuyên Viên Mua Hàng Công ty Cổ Phần Fmart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống giáo dục Edufit
61. Nhân Viên Mua Hàng Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Vũ
62. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Vũ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Imarket Vietnam
63. Thực Tập Sinh Phòng Mua Hàng Công ty TNHH Imarket Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 4 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
64. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Quốc Tế Thịnh Đạt
65. Nhân Viên Thu Mua Công ty cổ phần Quốc Tế Thịnh Đạt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ BĐS Danh Khôi Việt
66. Chuyên Viên Mua Hàng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ BĐS Danh Khôi Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY BAO BÌ THĂNG LONG
67. Nhân Viên Thu Mua CÔNG TY BAO BÌ THĂNG LONG
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
68. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
69. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Imarket Vietnam
70. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) Công ty TNHH Imarket Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat