Tuyển dụng 7 việc làm Quản Lý Thu Mua tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
1. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Công Cụ Cibon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
2. Quản Lý Thu Mua (Purchasing Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 34 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
3. Trưởng Nhóm Mua Hàng (Cable Assy) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
4. Phó Phòng Mua Hàng ( Antenna) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  16 - 19 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Seojin System Vina
5. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Seojin System Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
6. Nhân Viên Phòng Mua Hàng Công ty TNHH công nghiệp Fullwei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
7. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chat