Tuyển dụng 507 việc làm quản lý sản xuất trong tháng 06/2019 - Trang 4

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 507 việc làm quản lý sản xuất trong tháng 06/2019 - Trang 4
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
31. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
32. Kỹ Thuật Sản Xuất Tiếng Nhật N3 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
34. [Visip Ii, Bình Dương] Kỹ Sư Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
35. [Visip Ii, Bình Dương] Kỹ Sư Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. [KCN Nhơn Trạch 3] Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 19 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
37. [Đồng Nai] Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 19 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
38. QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. [Hà Nội - Cầu Giấy] Kỹ Sư Robot 6 Trục Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
40. [Tân Uyên - Bình Dương] Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
41. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
42. Kỹ Sư Phòng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
43. [Long An] Quản Lý Sản Xuất (Feed Production Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
44. [Long An] Quản Lý Sản Xuất (Feed Production Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. [Bình Dương] Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
48. Quản Lý Sản Xuất (Merchandiser) Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
49. Chuyền Trưởng Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
50. Quản Lý Phát Triển Mẫu Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Chat