Tuyển dụng 365 việc làm Quản Lý Sản Xuất trong tháng 11/2019 - Trang 4

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Huynh Đệ Tề Hùng
31. Công Nhân Sản Xuất Thực Phẩm Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Huynh Đệ Tề Hùng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Mefaco
32. Nhân Viên Sản Xuất Công ty TNHH Mefaco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH PHA Việt Nam
33. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH PHA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Đồng Nai
34. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt
35. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt
36. Quản Đốc Sản Xuất Công ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nhựa Kỹ Thuật ALPHA
37. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Nhựa Kỹ Thuật ALPHA
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH PHA Việt Nam
38. Nhân Viên Sản Xuất (Production Staff) Công Ty TNHH PHA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
39. Phó Giám Đốc Sản Xuất Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chig Feng
40. Tổ Trưởng Sản Xuất Công Ty TNHH Chig Feng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
41. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Tập đoàn Ngọc Diệp
42. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Tập đoàn Ngọc Diệp
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vintech Seal
43. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Vintech Seal
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vân Long
44. Trưởng Ca Sản Xuất Công Ty TNHH Vân Long
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 17 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR
45. Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Netviet Truyền Thông Đa Phương Tiện
46. Nhân Viên Tổ Chức Sản Xuất Chương Trình Công Ty Cổ Phần Netviet Truyền Thông Đa Phương Tiện
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Netviet Truyền Thông Đa Phương Tiện
47. [HN] Biên Tập Viên Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình Công Ty Cổ Phần Netviet Truyền Thông Đa Phương Tiện
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Netviet Truyền Thông Đa Phương Tiện
48. [HCM] Biên Tập Viên Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình Công Ty Cổ Phần Netviet Truyền Thông Đa Phương Tiện
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Netviet Truyền Thông Đa Phương Tiện
49. [HN] Biên Tập Viên Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình Công Ty Cổ Phần Netviet Truyền Thông Đa Phương Tiện
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thêu Dương Thăng
50. Chủ Quản Sản Xuất Thêu Vi Tính Công ty TNHH Thêu Dương Thăng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat