Tuyển dụng 1 việc làm Quản Lý Đào Tạo tại Quảng Nam trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH LD May Như Thành
1. Đào Tạo May Công Ty TNHH LD May Như Thành
  • Địa điểm:
    Quảng Nam
  • Thời hạn:
    06/02/2020
  • Mức lương:
    Từ 5 triệu VNĐ
Chat