Tuyển dụng 1 việc làm Quản Lý Đào Tạo tại Lâm Đồng trong tháng 03/2020

Công ty TNHH Dalat Hasfarm
1. Nhân Viên Đào Tạo Nội Bộ Công ty TNHH Dalat Hasfarm
  • Địa điểm:
    Lâm Đồng
  • Thời hạn:
    08/04/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat