Tuyển dụng 1 việc làm Quản Lý Đào Tạo tại Bắc Giang trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
1. Cán Bộ Đào Tạo (Training Officer) Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam
  • Địa điểm:
    Bắc Giang
  • Thời hạn:
    12/02/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat