Tuyển dụng 202 việc làm Quản Lý Chất Lượng trong tháng 03/2020 - Trang 7

Công ty TNHH may Tinh Lợi
61. Nhân Viên Qa Kiểm Tra Chất Lượng Công ty TNHH may Tinh Lợi
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH GREEN TG
62. Nhân Viên Qa (Qa Staff) CÔNG TY TNHH GREEN TG
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
63. Giám Sát Qa/Qc (Supervisor Of Qa/Qc) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Japan Best Foods
64. Giám Sát Qa/Qc Công Ty TNHH Japan Best Foods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
65. Nhân Viên Qa (Qa Officer) Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
66. Nhân Viên QC/QA Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH TOMOE VIETNAM
67. Nhân Viên QA/QC CÔNG TY TNHH TOMOE VIETNAM
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
68. Giám Sát QA/QC (QA/QC Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
69. Nhân Viên Qa (Qa Staff) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương
70. Nhân Viên QC/ QA Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thiên Hương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú
71. Nhân Viên Qa / QC/ Lab Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
72. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
73. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam Đại Kim
74. Kỹ Sư QA/QC ( Xây Dựng ) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam Đại Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
75. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
76. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
77. [Đồng Nai] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
78. [Đồng Nai] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
79. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
AS White Global
80. QC Engineer AS White Global
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat