Tuyển dụng 203 việc làm Quản Lý Chất Lượng trong tháng 01/2020 - Trang 5

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
41. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tomy (Việt Nam)
42. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Tomy (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Tử T.C Việt Nam
43. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng QC Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Tử T.C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Tử T.C Việt Nam
44. Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Giải Pháp Điện Tử T.C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
45. Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH HJ Corp VINA
46. Trưởng Phòng Chất Lượng (QC Manager) Công ty TNHH HJ Corp VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
47. Trưởng Phòng Chất Lượng (Qa Manager) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 26 triệu VNĐ
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
48. Trưởng Nhóm QC (QC Leader) Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam
49. Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Cuộc Gọi Và Thẩm Định Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam
50. Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Cuộc Gọi Và Thẩm Định Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
Công Ty TNHH In Bao Bì Toàn Phát
51. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng In Offset Công Ty TNHH In Bao Bì Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH may Tinh Lợi
52. Nhân Viên Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH may Tinh Lợi
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
53. Trưởng Nhóm QC (QC Leader) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 31 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm và Sinh Học Y Tế
54. Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm và Sinh Học Y Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
55. Trợ Lý Giám Đốc Chất Lượng (QA Assistant Manager) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Techbase Việt Nam
56. Trưởng Nhóm QC (QC Leader) Công ty TNHH Techbase Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
57. Trưởng Nhóm Qa (Qa Leader) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Techtronic Industries
58. Quản Lý Kiểm Soát Chất Lượng (SQE Manager) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
59. Thư Ký Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Ezcloud Toàn Cầu
60. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Quy Trình (Process Qa) Công ty Cổ phần Công nghệ Ezcloud Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Chat