Tuyển dụng 220 việc làm Quản Lý Chất Lượng trong tháng 11/2019 - Trang 5

Kotop Vina Co., Ltd
41. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA) Kotop Vina Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
42. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
43. Trưởng Nhóm Qa/Qc Cuộc Gọi Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vietnam Sunergy
44. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Vietnam Sunergy
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tân Vĩnh Gia
45. Nhân Viên Quản Lý Hàng Hoá Công ty TNHH Tân Vĩnh Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Samsung SDIV
46. Nhân Viên Phòng QA – Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Samsung SDIV
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
47. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
48. Chuyên Viên Chính Quản Lý Chất Lượng Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DV THỰC PHẨM & GIẢI KHÁT VIỆT NAM
49. Trưởng Nhóm Qa Thực Phẩm (Qa Food Leader) CÔNG TY TNHH DV THỰC PHẨM & GIẢI KHÁT VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Đại học FPT HCM
50. Nhân Viên QA Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM T.C
51. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH TM T.C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam
52. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
53. Quản Lý Bộ Phận Sản Xuất, Chất Lượng Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
54. Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Quality Assurance) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
55. Giám Sát Đảm Bảo Chất Lượng (Quality Assurance Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Youngbo Vina
56. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Youngbo Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Liên Thái Bình
57. Quản Lý Cơ Sở Vật Chất (Facilities Manager – Citibank) Công Ty TNHH Liên Thái Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  35 - 50 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
58. Công Nhân IPQC CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
59. Quản Lý Chất Lượng CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
60. Nhân Viên Phòng Kiểm Tra Chất Lượng Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat