Tuyển dụng 213 việc làm Quản Lý Chất Lượng trong tháng 12/2019 - Trang 3

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. Qa Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nidec Việt nam Corporation
22. Nhân Viên Qa Công ty TNHH Nidec Việt nam Corporation
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
23. QA Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Asian Tech
24. Kỹ Sư QC (QC Engineer) Công Ty TNHH Asian Tech
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam)
25. Nhân Viên Qa Công Ty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần ETON
26. QC Engineers - Qa/Qc/Tester Công ty Cổ phần ETON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Phúc Long Coffee & Tea
27. Phó Phòng QA / QC Phúc Long Coffee & Tea
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
28. QA Tester Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
TTP Mechanical CO., LTD
29. Nhân Viên QC TTP Mechanical CO., LTD
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX TM Và DV Hòa Tuấn
30. Nhân Viên QC Công ty TNHH SX TM Và DV Hòa Tuấn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
31. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
32. QC Leader Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina
33. QC Staff Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Việt An
34. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần Việt An
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea
35. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hon Chuan Vietnam
36. Nhân Viên QC Công ty TNHH Hon Chuan Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hon Chuan Vietnam
37. Nhân Viên QC Công ty TNHH Hon Chuan Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fusheng Việt Nam
38. Nhân Viên QC Công Ty TNHH Công Nghiệp Fusheng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH DIT VINA
39. Nhân Viên Chất Lượng Công ty TNHH DIT VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tayca (Việt Nam)
40. Nhân Viên Qa Công Ty TNHH Tayca (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Chat