Tuyển dụng 173 việc làm quản lý chất lượng trong tháng 07/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 173 việc làm quản lý chất lượng trong tháng 07/2019 - Trang 3
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
21. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Dự Án (QA / QC) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
22. Chuyên Viên Giám Sát Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  17 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
23. Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng ( Qa/Qc Team Leader) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
24. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng ( LQC) Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & NGK RITA
25. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Thực Phẩm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & NGK RITA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
26. Giám Sát Quản Lý Chất Lượng Thu Nợ KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
27. Bác Sỹ Quản Lý Chất Lượng Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cửa Sổ Cuộc Sống
28. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Cửa Sổ Cuộc Sống
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Viettel Telecom
29. Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng Phần Mềm Viettel Telecom
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
30. Nhân Viên Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Terumo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH iSpeaking Việt Nam
31. Quản Lý Chất Lượng (Qa) Công ty TNHH iSpeaking Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
32. Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Datalogic Vietnam
33. Quản Lý Chất Lượng Nhà Cung Cấp Toàn Cầu Công ty TNHH Datalogic Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tây An
34. Chuyên Viên Hồ Sơ Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Tây An
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
35. Chuyên Viên Chính Quản Lý Chất Lượng Và Điều Phối Dự Án Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
36. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (ISO Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 26 triệu VNĐ
KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
37. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
38. Chuyên Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Padmac Vietnam Limited
39. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA) Padmac Vietnam Limited
 • Địa điểm:
  Nam Định
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Trung Tâm Tiếng Anh Alisa
40. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Trung Tâm Tiếng Anh Alisa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat