Tuyển dụng 146 việc làm quản lý chất lượng trong tháng 06/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 146 việc làm quản lý chất lượng trong tháng 06/2019 - Trang 2
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Bắc Ninh] Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Đồng Nai] Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Đồng Nai] Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Bắc Ninh] Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
17. Quản Lý Chất Lượng (QA Manager) Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  35 - 39 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Trưởng Nhóm Iso (Team Leader Iso) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
20. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC) Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
VPĐD Balance Internet Pty, Ltd tại Hà Nội
21. Senior Magento Tester ( Qa/Qc) VPĐD Balance Internet Pty, Ltd tại Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
22. Nhân Viên QC Kiểm Nghiệm Viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải pháp Doanh nghiệp Toàn cầu (GESO)
23. Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm Công ty TNHH Giải pháp Doanh nghiệp Toàn cầu (GESO)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
24. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC) Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  16/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thuỷ Lộc Hưng
25. Trưởng Nhóm QC ( QC Lead / QC Manager) Công ty TNHH Thuỷ Lộc Hưng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
26. Quản Lý Trợ Lý QC (QC Assistant Manager) Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KHỞI ĐẦU MỚI
27. Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KHỞI ĐẦU MỚI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tây An
28. Chuyên Viên Hồ Sơ Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Tây An
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công TY TNHH SANTA CLARA
29. Nhân Viên QC Công TY TNHH SANTA CLARA
 • Địa điểm:
  Nam Định
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat