Tuyển dụng 323 việc làm Quản Lý Chất Lượng trong tháng 11/2019 - Trang 1

Công ty TNHH Thêu Dương Thăng
1. Khoa Trưởng Kiểm Phẩm Công ty TNHH Thêu Dương Thăng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Chemtech
2. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Chemtech
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
3. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa/Qc) Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sangshin Vietnam Electronics
4. Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Sangshin Vietnam Electronics
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
5. Trưởng Nhóm Kiểm Soát Chất Lượng (Store QC Team Leader) Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
6. QA Manager Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GUNZE PLASTICS & ENGINEERING VIỆT NAM
7. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng QA-QC CÔNG TY TNHH GUNZE PLASTICS & ENGINEERING VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty CP tập đoàn Tôn Hoa Sen
8. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty CP tập đoàn Tôn Hoa Sen
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng
9. Nhân Viên Quản lý Chất Lượng Dây Truyền Đột Dập Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng
10. Nhân Viên Quản lý Chất Lượng Dây Truyền Đúc Kim Loại, Gia Công Cắt Gọt Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng
11. Nhân Viên Quản lý Chất Lượng Dây Truyền Sơn Tĩnh Điện, Lắp Ráp Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viettel Aerospace
12. Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Cơ Khí Viettel Aerospace
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
13. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH DIT VINA
14. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH DIT VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
15. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC) Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [HCM] Trưởng Phòng Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa sinh Việt Nam
17. Trưởng Phòng QC Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa sinh Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  27 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thời Trang Kvil Việt Nam
19. Trưởng Phòng QA Công Ty TNHH Thời Trang Kvil Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH PHA Việt Nam
20. Trưởng Phòng QC Công Ty TNHH PHA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat