Tuyển dụng 21 việc làm Quản Lý Chất Lượng toàn thời gian tại Đồng Nai trong tháng 01/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Đồng Nai] Trưởng Phòng QA/QC Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Đồng Nai] Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
4. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
5. Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
6. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (QA/QC) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận
7. Nhân Viên KCS/ QC Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
8. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
10. Trưởng Phòng Qa & QC/ Qa & QC Manager Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
11. Trưởng Phòng Qa/Qc CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
12. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
13. Trưởng Nhóm QC (QC Leader) Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
14. Nhân Viên Chất Lượng (QA Staff) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
15. Điều Phối Viên QC (QC Coordinator) Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Ajinomoto Việt Nam
16. Nhân Viên Chất Lượng (QC Staff) Công ty Ajinomoto Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
17. Nhân Viên Qa Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH City Focus Lighting
18. Nhân Viên QC Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Schaeffler Việt Nam
19. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QA Inspector) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
20. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC Staff) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat