Tuyển dụng 23 việc làm Quản Lý Bán Hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 23 việc làm Quản Lý Bán Hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019 - Trang 7
RGF HR Agent Vietnam
61. Quản Lý Bán Hàng (Sales Manager) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/10/2019
 • Mức lương:
  25 - 32 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Dynaseiki
62. Quản Lý Bán Hàng (Sales Manager) Công ty TNHH MTV Dynaseiki
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
63. Nhân Viên Sales Admin Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat