Tuyển dụng 98 việc làm Quản Lý Bán Hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020 - Trang 6

Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
51. Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thép QSB
52. Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Đấu Thầu Công ty TNHH Thép QSB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Akzonobel Vietnam
53. Quản Lý Kinh Doanh Toàn Quốc (Country Sales Manager (B2B Business) ) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
54. Quản Lý Kinh Doanh Toàn Quốc (Country Sales Manager (B2B Business) ) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA
55. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thẩm Mỹ Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 50 triệu VNĐ
Công ty Hoàng Cát Bình Dương
56. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công ty Hoàng Cát Bình Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 2 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
57. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Và Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Ngân hàng HSBC Việt Nam
58. Phó Chủ Tịch Quản Lý Kinh Doanh (Vice President Business Management) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
59. Trường Phòng Kinh Doanh Logistics Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
60. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Bán Lẻ Khu Vực Công ty TNHH Dalat Hasfarm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SHR Việt nam
61. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát
62. Trưởng Nhóm Bán Hàng Qua Điện Thoại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Nha khoa Kim - Ngô Quyền
63. Quản Lí Vận Hành Kinh Doanh Nha khoa Kim - Ngô Quyền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
64. Giám Đốc Quản Lý Hệ Thống Kinh Doanh (Director Of Business System Management) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
66. Trưởng Phòng Quản Lý Đại Lý Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 60 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Thước Tầm
67. Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Thước Tầm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
MegaCEO Group
68. Trưởng Phòng Máy (Machine Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Chat