Tuyển dụng 300 việc làm Quản Lý Bán Hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 11/2019 - Trang 6

Công Ty TNHH British American Tobacco Việt Nam
51. Quản Trị Viên Bán Hàng (Merchandising Admin) Công Ty TNHH British American Tobacco Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
INMS Co.,Ltd
52. Quản Lý Kinh Doanh Dự Án ( Project Sales Manager) INMS Co.,Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm MEDBOLIDE
53. Quản Lý Bán Hàng (District Sales Manager) Công ty Cổ Phần Dược Phẩm MEDBOLIDE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
54. Phó Quản Lý Bán Hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WAN KING INTERNATIONAL LIMITED( VIỆT NAM)
55. Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (ASM) CÔNG TY TNHH WAN KING INTERNATIONAL LIMITED( VIỆT NAM)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
INMS Co., Ltd
56. Quản Lý Bán Hàng (Project Sales Manager) INMS Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife
57. Quản Lý Bán Hàng (Sales Manager) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Mắt Việt Group
58. Ca Trưởng Công Ty TNHH Mắt Việt Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần S.P.M
59. Quản Lý Bán Hàng OTC Công Ty Cổ Phần S.P.M
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
60. Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Regional Sales Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  46 - 57 triệu VNĐ
Công ty TNHH Trần Gia Anh
61. Quản Lý Siêu Thị Mia.vn Công ty TNHH Trần Gia Anh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Thiên Minh Corp
62. Giám Đốc Sàn Thiên Minh Corp
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dược Phẩm AT & C
63. Nhân Viên Quản Trị Bán Hàng (Sales Admin) Công ty TNHH Dược Phẩm AT & C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải
64. Quản Lý Bán Hàng - Khu Vực Bán Hàng (Sales Manager - Sales Area) Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Häfele Việt Nam
65. Quản Lý Dự Án Bán Hàng (Project Sales Manager ) Công ty TNHH Häfele Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY THỜI TRANG MỐT QUỐC TẾ
66. Quản Lý Bán Hàng CÔNG TY THỜI TRANG MỐT QUỐC TẾ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
67. Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Regional Sales Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  46 - 57 triệu VNĐ
Poly Educational Services Company - Hanoi
68. Quản Lý Bán Hàng Và Tiếp Thị (Sales & Marketing Manager ) Poly Educational Services Company - Hanoi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
69. Nhân Viên Tác Nghiệp Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sữa TH true MILK
70. Quản Lý Bán Hàng Kênh Horeca (Horeca Manager) Công ty Cổ phần Sữa TH true MILK
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat