Tuyển dụng 97 việc làm Quản Lý Bán Hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020 - Trang 5

Công Ty CP Bất Động Sản Tiến Phước
41. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công Ty CP Bất Động Sản Tiến Phước
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
42. Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thép QSB
43. Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Đấu Thầu Công ty TNHH Thép QSB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Akzonobel Vietnam
44. Quản Lý Kinh Doanh Toàn Quốc (Country Sales Manager (B2B Business) ) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
45. Quản Lý Kinh Doanh Toàn Quốc (Country Sales Manager (B2B Business) ) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA
46. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thẩm Mỹ Bệnh Viện Thẩm Mỹ MEDIKA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 50 triệu VNĐ
Công ty Hoàng Cát Bình Dương
47. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công ty Hoàng Cát Bình Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 2 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
48. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Và Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Ngân hàng HSBC Việt Nam
49. Phó Chủ Tịch Quản Lý Kinh Doanh (Vice President Business Management) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
50. Trường Phòng Kinh Doanh Logistics Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dalat Hasfarm
51. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Bán Lẻ Khu Vực Công ty TNHH Dalat Hasfarm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SHR Việt nam
52. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Nha khoa Kim - Ngô Quyền
53. Quản Lí Vận Hành Kinh Doanh Nha khoa Kim - Ngô Quyền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
54. Giám Đốc Quản Lý Hệ Thống Kinh Doanh (Director Of Business System Management) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
56. Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh (Business Developemnt Manager (Logistics) ) Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Thước Tầm
57. Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Thước Tầm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chat