Tuyển dụng 193 việc làm Quận Hoàng Mai trong tháng 03/2020 - Trang 8

Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
71. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
72. Trợ Lý CEO Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 28 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
73. Trưởng Bộ Phận QC Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn Tecomen
74. Thư Ký Giám Đốc Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
75. Chuyên Viên Đào Tạo Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
76. Chuyên Viên Hạ Tầng Và Máy Chủ Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
77. Trưởng Phòng PQC Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn Tecomen
78. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn Tecomen
79. Trưởng Phòng Tác Nghiệp Kinh Doanh Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
80. Nhân Viên Sale Admin Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
81. Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
82. Quản Lý Sản Phẩm Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
83. PG Leader Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
84. Phụ Trách HCNS Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
85. Quản Đốc Sản Xuất Xưởng Lắp Ráp Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần giải pháp công nghệ ALPHA
86. Nhân Viên Sale Công ty cổ phần giải pháp công nghệ ALPHA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
87. Chuyên Viên Thiết Kế Kiểu Dáng Sản Phẩm Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
88. Kỹ Thuật Viên Điện Tử Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
89. RSM Kênh GT Miền Nam Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  50 - 70 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
90. Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Chat