Tuyển dụng 184 việc làm Quận Hoàng Mai trong tháng 04/2020 - Trang 7

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO
61. Nhân Viên Kế Toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIAMO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
62. Nhân Viên Quản Lý Kho Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
63. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
64. Chuyên Viên Master Data DMS Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
65. Video Editor Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
66. Chuyên Viên Sáng Tạo - Thiết Kế 2D Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
67. Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
68. Trưởng Phòng Tác Nghiệp Kinh Doanh Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
69. Trợ Lý Ceo Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 28 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
70. Quản Lý Sản Phẩm Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
71. PG Leader Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Đăng
72. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Đăng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Đăng
73. Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Đăng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Đăng
74. Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Đăng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Đăng
75. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hải Đăng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
76. ASM Miền Tây Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  35 - 40 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
77. Trợ Lý CEO Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 28 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
78. Trưởng Bộ Phận QC Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn Tecomen
79. Chuyên Viên Hạ Tầng Và Máy Chủ Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
80. Trưởng Phòng PQC Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat