Tuyển dụng 90 việc làm Quan 8 tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020

NPP Suntory Pepsico
1. [Quận 8] Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường NPP Suntory Pepsico
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    12/03/2020
  • Mức lương:
    8 - 13 triệu VNĐ
Chat