Tuyển dụng 26 việc làm Project Manager trong tháng 04/2020 - Trang 1

ABIVIN Vietnam, JSC
1. Technical Project Manager ABIVIN Vietnam, JSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc
2. IT Project Manager Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Cầu Giấy, Hà Nội] Project Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/06/2020
 • Mức lương:
  35 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Quận 3] IT Project Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  30 - 60 triệu VNĐ
Công ty TNHH Rikkeisoft
5. BPO Project Mananger/Operation Manager Công ty TNHH Rikkeisoft
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 45 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tiến Thành
6. Trợ Lý Dự Án (FM Project Assisstant) Công Ty Cổ Phần Tiến Thành
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Open Asia Group
7. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Open Asia Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Relipa
8. IT Project Manager Công ty TNHH Relipa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Phần mềm VNPT
9. Project Manager (PM) Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gonzales Việt Nam
10. Quản Lý Dự Án ( Project Manager ) Công Ty TNHH Gonzales Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần V-Next
11. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  34 - 34 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs
12. Project Manager (SAP ERP) Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
13. Web DEV Project Manager Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
EASYBOOK.COM VIET NAM CO LTD
14. IT Software Project Manager EASYBOOK.COM VIET NAM CO LTD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 34 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
15. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH URC Việt Nam
16. Quản Trị Dự Án ( Project Administrator ) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
17. Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án (Project Sales Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Golden Owl Consulting
18. [Golden Owl] Project Coordinatior Golden Owl Consulting
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
19. Quản Lý Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử (Assistant Manager Of The E - Commerce Project) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chiếu Sáng Đại Dương Xanh
20. Nhân Viên Điều Phối Dự Án (Project Coordinator - PC) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chiếu Sáng Đại Dương Xanh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat