Tuyển dụng 1 việc làm Project Manager tại Đồng Nai trong tháng 01/2020

MegaCEO Group
1. Trưởng Phòng Dự Án (Project Manager) MegaCEO Group
  • Địa điểm:
    Đồng Nai...
  • Thời hạn:
    24/01/2020
  • Mức lương:
    30 - 40 triệu VNĐ
Chat