Tuyển dụng 5 việc làm Project Manager tại Bình Dương trong tháng 12/2019

MegaCEO Group
1. Trưởng Phòng Dự Án (Project Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
2. Trưởng Phòng Pháp Lý (Project Legal Manager) Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
3. Trưởng Nhóm Dự Án (Project Leader) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện Tử ELEK
4. Quản Lý Bán Hàng Và Quản Lý Dự Án (Sales & Project Management Executive) Công Ty TNHH Điện Tử ELEK
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
5. Quản Trị Dự Án (Project Admin) (Thời Vụ 6 Tháng) Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat