Tuyển dụng 5 việc làm Phu Hoang Land trong tháng 12/2019

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
1. Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
2. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
3. Nhân Viên Bất Động Sản Khách Hàng Nước Ngoài CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
4. Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng Bất Động Sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
5. Trưởng Phòng Hành Chính Bất Động Sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HOÀNG LAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat