Tuyển dụng 21 việc làm Phong Vu trong tháng 12/2019

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
1. [HN5] Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ - Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vietsing Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
2. [HN17] Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ - Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vietsing Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
New World Saigon Hotel
4. [Thời Vụ] Nhân Viên Phục Vụ Phòng New World Saigon Hotel
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV DV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Sông Hậu
5. Cán Bộ Phòng Nghiệp Vụ Công Ty TNHH MTV DV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Sông Hậu
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản LinkHouse
6. Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản LinkHouse
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kishin Việt Nam
7. Nhân Viên Văn Phòng Phục Vụ Sản Xuất Công Ty TNHH Kishin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Kim Hoa Resort
8. Nhân Viên Phục Vụ Phòng Kim Hoa Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
9. Luật Sư Phòng Pháp Vụ Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
 • Địa điểm:
  Hà Tĩnh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  50 - 51 triệu VNĐ
Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam
10. Chuyên Viên Phòng Dịch Vụ Thẻ Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
11. Quản Lý Cửa Hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
12. Nhân Viên Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
13. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Ict Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
14. Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Telesales Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
15. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Ict - Hà Nội Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
16. Nhân Viên Kế Toán Thu Ngân Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
17. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
18. Nhân Viên Tư Vấn Online Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
19. Nhân Viên Kho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
20. Nhân Viên Kế Toán Thu Ngân Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat