Tuyển dụng 10 việc làm Pho 24 trong tháng 03/2020

Công ty Cổ Phần Nhà Thái
1. [Phở 24] Nhân Viên Bảo Vệ Công ty Cổ Phần Nhà Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà Thái
2. [Phở 24] Quản Lý Cửa Hàng Công ty Cổ Phần Nhà Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà Thái
3. [Phở 24] Trợ Lý Cửa Hàng Công ty Cổ Phần Nhà Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà Thái
4. [Phở 24] Nhân Viên Bếp Công ty Cổ Phần Nhà Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà Thái
5. [Phở 24] Nhân Viên Phụ Bếp Công ty Cổ Phần Nhà Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà Thái
6. [Phở 24] Nhân Viên Thu Ngân Công ty Cổ Phần Nhà Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà Thái
7. [Phở 24] Nhân Viên Phục Vụ Công ty Cổ Phần Nhà Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty CP SX Thương Mại Dịch Vụ Phở 24
8. Nhân Viên Phục Vụ Bàn Làm Việc Tại Quận 2 Công Ty CP SX Thương Mại Dịch Vụ Phở 24
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty CP SX Thương Mại Dịch Vụ Phở 24
9. [Phở 24] Nhân Viên Thu Ngân Làm Việc Tại Quận 2 Công Ty CP SX Thương Mại Dịch Vụ Phở 24
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty CP SX Thương Mại Dịch Vụ Phở 24
10. Nhân Viên Phục Vụ Bàn Làm Việc Tại Quận 2 Công Ty CP SX Thương Mại Dịch Vụ Phở 24
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat