Tuyển dụng 67 việc làm Phiên Dịch Viên trong tháng 04/2020 - Trang 6

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán An Bình
51. Giao Dịch Viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán An Bình
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bản Việt
52. Giao Dịch Viên Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
53. Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  19 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
54. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
55. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
56. Trợ Lý Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ giao tiếp Wise-Concetti
57. Biên Dịch Viên Công ty TNHH Công nghệ giao tiếp Wise-Concetti
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat