Tuyển dụng 90 việc làm Phiên Dịch Viên trong tháng 03/2020 - Trang 5

Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
41. Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán An Bình
42. Giao Dịch Viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán An Bình
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bản Việt
43. Giao Dịch Viên Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
44. Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  19 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
45. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
46. Giao Dịch Viên Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
47. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
48. Trợ Lý Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ giao tiếp Wise-Concetti
49. Biên Dịch Viên Công ty TNHH Công nghệ giao tiếp Wise-Concetti
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
50. Phiên Dịch Tiếng Nhật N2 Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chat