Tuyển dụng 159 việc làm Phiên Dịch Viên trong tháng 12/2019 - Trang 5

Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
41. Giao Dịch Viên Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Phương Trang Futa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
42. Thông Dịch Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
43. [Biên Hòa] Thông Dịch- Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
44. [Biên Hòa] Thông Dịch , Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. [Đồng Nai] Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật N1 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Eastech Việt Nam
47. Nhân Viên Phiên Dịch Tài Liệu Tiếng Trung Công Ty TNHH Eastech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Việt Uy Tín
48. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Dịch Thuật Công ty TNHH Việt Uy Tín
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
49. Nhân Viên Phiên Dịch Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam
50. Phiên Dịch Hiện Trường Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
51. Thông Dịch Viên Nhật - Anh Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
52. Phiên Dịch Kiêm Admin Trại Chăn Nuôi Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH S-Parts Vietnam
53. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Trung Công ty TNHH S-Parts Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
54. Phiên Dịch Viên Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ATC
55. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ATC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại FCM
56. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công ty TNHH Thương mại FCM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần AMORIS
57. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH SIBV
58. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Ty TNHH SIBV
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)
59. Biên Phiên Dịch Viên Tiếng Hoa CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
60. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat