Tuyển dụng 4 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh làm theo giờ trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Hỗ Trợ Giáo Dục Anh Ngữ Ecg
1. Giáo Viên Tiếng Anh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Hỗ Trợ Giáo Dục Anh Ngữ Ecg
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Trung Tâm Ngoại Ngữ Đông Phương Mới
2. Giáo Viên Tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Đông Phương Mới
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Trung tâm ngoại ngữ Aten
3. Giáo Viên Tiếng Anh Trung tâm ngoại ngữ Aten
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Anh Ngữ Tôi Tự Học
4. Trợ Giảng Tiếng Anh Trung Tâm Anh Ngữ Tôi Tự Học
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat