Tuyển dụng 80 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh trong tháng 04/2020 - Trang 6

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
51. Phiên Dịch Tiếng Nhật Cho Tổng Giám Đốc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
52. [Bình Chánh] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  18 - 35 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Golden Horse Technology
53. Phiên Dịch Công Ty TNHH Golden Horse Technology
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
54. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 24 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
55. Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
56. Quản Lý Trung Tâm Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
57. Trưởng Phòng Học Thuật Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM, LTD.
58. Phiên Dịch Viên SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM, LTD.
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Fountech
59. Phiên Dịch Viên Công Ty Cổ Phần Fountech
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH may Tinh Lợi
60. Giáo Viên Giảng Dạy Tiếng Anh Công ty TNHH may Tinh Lợi
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
61. Giáo Viên Tiếng Anh (English Teacher) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
62. Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  19 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
63. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Anh Ngữ Key English
64. Tư Vấn Viên Tiếng Anh Trung Tâm Anh Ngữ Key English
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
65. Trợ Lý Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Bắc Mỹ
66. Giáo Viên Tiếng Anh (English Teachers) Công Ty TNHH Giáo Dục Bắc Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
67. Nhân Viên Phiên Dịch Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
68. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Ngoại Ngữ Enspire
69. Giáo Viên Tiếng Anh Mầm Non Trung Tâm Ngoại Ngữ Enspire
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Seojin System Vina
70. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Xưởng Công Ty TNHH Seojin System Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat