Tuyển dụng 200 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh trong tháng 12/2019 - Trang 6

Công Ty Cổ Phần ICA Education
51. Giáo Viên Trợ Giảng Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ICA Education
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vinasimex
52. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Vinasimex
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH H2 Technology
53. Dịch Thuật Viên Tiếng Anh Công ty TNHH H2 Technology
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
54. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Terumo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH H2 Technology
55. Dịch Thuật Viên Tiếng Anh Công ty TNHH H2 Technology
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam
56. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần AMORIS
57. Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tomomi Việt Nam
58. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Tomomi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Việt Uy Tín
59. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Việt Uy Tín
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Vimedimex Group
60. Dược Sĩ Phiên Dịch Tiếng Anh Vimedimex Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Máy Brother Việt Nam
61. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật – Tiếng Anh Công Ty TNHH Máy Brother Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Young BK
62. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Young BK
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chiu Yi Việt Nam
63. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty TNHH Chiu Yi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ giao tiếp Wise-Concetti
64. Biên Dịch Viên Tiếng Anh Công ty TNHH Công nghệ giao tiếp Wise-Concetti
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Seongho Tech Vina
65. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Seongho Tech Vina
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Đồng Nai
66. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần dầu khí Fgas
67. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần dầu khí Fgas
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH GMG Việt Nam
68. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH GMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
69. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH HJ Corp VINA
70. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH HJ Corp VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Chat