Tuyển dụng 200 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh trong tháng 12/2019 - Trang 5

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
41. [Biên Hòa - Đồng Nai] - Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  22 - 23 triệu VNĐ
Trung tâm Anh ngữ Oliver
42. Giáo Viên Tiếng Anh Trung tâm Anh ngữ Oliver
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
43. [Amata/đồng Nai] Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  19 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp
44. Quản Lý Trung Tâm Tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. [KCN Amata, Đồng Nai] Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. [Bình Dương] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
47. [Amata/đồng Nai] Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tư vấn AZLAW
48. Phiên Dịch Viên Công ty TNHH Tư vấn AZLAW
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  23 - 25 triệu VNĐ
Trường Mầm non Song ngữ New Sun
49. Giáo Viên Mầm Non Tiếng Anh Và Tiếng Việt Trường Mầm non Song ngữ New Sun
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
50. [Đồng Nai] Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
51. [Đồng Nai] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
52. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Bộ Phận Dệt) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera
53. Trợ Lý Tiếng Hoa Hoặc Anh Công ty CP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Ies
54. Giáo Viên Tiếng Anh Công Ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Ies
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
55. [HCM] Trợ Lý Kinh Doanh Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần ICA Education
56. Giáo Viên Trợ Giảng Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ICA Education
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam
57. Phiên Dịch Hiện Trường Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
58. Trợ Giảng Tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
59. [Đồng Nai] Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
60. [Biên Hòa] Thông Dịch- Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Chat