Tuyển dụng 8 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh tại Hà Nam trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Set Việt Nam
1. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty TNHH Set Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
2. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
3. Trợ Giảng Tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam
4. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Young BK
5. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Young BK
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần AMORIS
6. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dorco vina
7. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Dorco vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Nhôm ASEAN
8. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty CP Nhôm ASEAN
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat