Tuyển dụng 15 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh tại Bắc Ninh trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Dược Phẩm Vellpharm Việt Nam
1. Phiên Dịch Tiếng Anh Công Ty TNHH Dược Phẩm Vellpharm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
2. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dược Phẩm Vellpharm Việt Nam
3. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Dược Phẩm Vellpharm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH PDT Vina
4. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH PDT Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
5. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
6. [Bắc Ninh] Trợ Giảng Tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
7. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP SX Gia Công & XNK Hanel
8. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty CP SX Gia Công & XNK Hanel
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LASER CƯỜNG THỊNH
9. Phiên Dịch Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH LASER CƯỜNG THỊNH
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LASER CƯỜNG THỊNH
10. Phiên Dịch Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LASER CƯỜNG THỊNH
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cong Ty TNHH Ecos Electronic Viet Nam
11. Phiên Dịch Tiếng Hàn Cong Ty TNHH Ecos Electronic Viet Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
12. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
13. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Quốc Tế ICO
14. Giáo Viên Tiếng Anh Công ty Cổ Phần Quốc Tế ICO
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Seojin System Vina
15. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Văn Phòng Công Ty TNHH Seojin System Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat