Tuyển dụng 8 việc làm Phan Tich Du Lieu toàn thời gian trong tháng 12/2019

Công Ty Cổ Phần KBM
1. Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu Công Ty Cổ Phần KBM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
2. Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Medicomm
3. Thực Tập Sinh Phân Tích Dữ Liệu Mạng Xã Hội Data Analysis Công ty Cổ Phần Medicomm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần YouNet
4. Thực Tập Sinh Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst Intern) Công ty Cổ Phần YouNet
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  2 - 2 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần YouNet
5. Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu (Content Analyst) Công ty Cổ Phần YouNet
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Miraway giải pháp công nghệ
6. Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu Công ty TNHH Miraway giải pháp công nghệ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dv Thực Phẩm & Giải Khát Việt Nam
7. Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analysis Executive) Công Ty TNHH Dv Thực Phẩm & Giải Khát Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat